home
rejestracja
autorzy
komentarze
najczę¶ciej ogl±dane
kontakt


 
 
Pomoc w wyszukiwaniu:

Wpisz słowo bez Polskich znaków.
Można korzystać z: AND, OR, NOT.

wszystkie rysunki
rysunki satyryczne
karykatury
ilustracje
komiksy
czarnobiałe
kolorowe
piony
poziomy
kwadraty
foto
tekst

Autor:


Wiek: 36 lat Stan cywilny: kawaler Dzieci: nie ma Miejsce zamieszkania: ró?nie; ostatnio Kamienna Góra, wcze?niej Kraków, Wroc?aw. Z wykszta?cenia plastyk (uko?czone liceum plastyczne w Jeleniej Górze). Utrzymuje si? z malowania i rysowania Rysuje do: Super Expressu, Gazety Wroc?awskiej, NIE, Profilu (pismo abonentów PTK Centertel) Profesjonalny debiut rysunkowy: konkurs satyryczny "Europa, Europa" gdzie wys?a? karykatur? Kohla, która pó?niej trafi?a do Muzeum w Berlinie. Hobby: coroczne spotkania w ruinach zamku na Bolczowie fascynatów ?ycia wczesno?redniowiecznego w strojach z epoki; wszyscy uczestnicy spotkania sami szyj? sobie stroje, ci?my, szykuj? ?uki i robi? strza?y Ulubione u?ywki: piwo, gin z tonikiem, bia?e wino. Ulubione lokale: Lotos w Kamiennej Górze, Free Pub, Alchemia, Propaganda i KK w Krakowie Ulubione filmy: z Charlie Chaplinem, oraz filmy kultowe Ulubiony aktor: Charlie Chaplin Ulubione rodzaje muzyczne: folk i blues Z literatury lubi: Tolkiena "W?adc? pier?cieni" i wszystko Umberto Eco. Od czasu do czasu lubi porze?bi? w tym co znajdzie pod r?k? (zami?owanie to odziedziczy? po dwóch latach studiów w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc?awiu na wydziale rze?by)