home
rejestracja
autorzy
komentarze
najczęściej oglądane
kontakt


 
 
Pomoc w wyszukiwaniu:

Wpisz słowo bez Polskich znaków.
Można korzystać z: AND, OR, NOT.

wszystkie rysunki
rysunki satyryczne
karykatury
ilustracje
komiksy
czarnobiałe
kolorowe
piony
poziomy
kwadraty
foto
tekst

Autor:


MARCIN BONDAROWICZ [Urodzony w 1976] Edukacja i kwalifikacje: Politechnika Radomska Wydzia? Wychowania Plastycznego Dyplom z malarstwa i grafiki projektowej Osi?gni?cia: W czasie studiów pe?ni? funkcje przewodnicz?cego naukowego ko?a plastycznego Nagroda Rektora za aktywn? dzia?alno?? w ?rodowisku akademickim Nagrody: Laureat pierwszej nagrody w konkursie na plakat zwi?zany tematycznie z zapobieganiem narkomanii i integracj? spo?eczno?ci lokalnej Laureat mi?dzynarodowego konkursu fotograficznego - kategoria [matka i dziecko] International Year of The Family 1994-2004 zorganizowanego z okazji jubileuszowego 10-tego Roku Rodziny (USA 2004) Nominacja do nagrody w mi?dzynarodowym konkursie rysunkowym [Satyrykon 2005] kategoria humor i satyra spo?eczna. Laureat BIRD2005 International Art Award organizowanym w Chinach gdzie otrzyma? nagrod? specjaln? Laureat The 2nd WINE International Invitation Cartoon Exhibition CHINY 2005 – [BRONZE PRIZE] Finalista konkursu na Logo Akcji Odnowy Szpitala Dzieci?cego w Krakowie [2006] Współpracował z gazetami takimi jak: Harvard Business Review Polska BusinessWeek Polska Przegląd Podatkowy Puls Biznesu Gazeta Bankowa Dziennik Zachodni Integracja Europejska Nowy Robotnik Najwyższy CZAS Regiony Gazeta Samorz?du i Administracji INPRECOR Correspondance de Presse Internationale