home
rejestracja
autorzy
komentarze
najczę¶ciej ogl±dane
kontakt


 
 
Pomoc w wyszukiwaniu:

Wpisz słowo bez Polskich znaków.
Można korzystać z: AND, OR, NOT.

wszystkie rysunki
rysunki satyryczne
karykatury
ilustracje
komiksy
czarnobiałe
kolorowe
piony
poziomy
kwadraty
foto
tekst

Autor:


Z wykszta?cenia jestem grafikiem (dyplom Wydzia?u Grafiki w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie), nale?? od 1997 r. do Stowarzyszenia Polskich Artystow Karykatury. Przygod? ilustratora rozpoczyna?em, wykonuj?c zamówienia m.in. dla: Elle, Playboya, Reader`s Digest, Pulsu Biznesu i in. Obecnie zajmuj? si? ilustracj?, grafik? wektorow?, rysunkiem prasowym i karykatur?, wspó?pracuj?c z pismami, wydawnictwami ksi??kowymi i p?ytowymi, agencjami reklamy i in.